Giáo xứ Bác Ái

Giới thiệu
Giáo khu/giáo họ
Hội đoàn
Lớp giáo lý - niên khóa
Ca đoàn
MVTT Giáo xứ
Hình ảnh
Video

GIÁO XỨBÁC ÁI 

 

Thành lập: Giáo xứBác Ái được thành lập năm1956.

Bổn mạng Giáo Xứ: (lễ kính: ngày..tháng..).

Tổng số giáo dân: khoảng 543 giáo dân (không kể di dân công giáo).

Tổng số hộ các gia đình công giáo: khoảng hộ.

Địa chỉ: 144 Nguyễn Thượng Hiền, phường 1, Q. Gò Vấp.

Điện thoại: +84 28 62941934

Linh mục Chánh xứ: 

 

GIUSETRẦN ĐÌNH PHƯƠNG

Năm sinh: 1973. 

Thụ phong linh mục:2005

Làm cha sở  giáo xứ Bác Ái từ năm 2013.

 

 

        Giáo Xứ Bác Ái được chia thành giáo khu:

                       Giáo khu

                       Giáo khu

                       Giáo khu 

 

        Giờ Lễ trong tuần:

 

 *Ngày thường:

    

     - Sáng: 04g45       

     - Chiều: 17g30   

(Riêng Thứgiờ, Thánh lễ được cử hành tại Nhà Chờ Phục Sinh) 

Chiều thứhàng tuần, Thánh lễ Kính Lòng Thương Xót lúc… 

 

Chúa Nhật: 

     

      Sáng: 05g00 – 07g00      

     - Chiều: 17g30 – 19g00 

 

        Chầu Thánh Thể:    

* Chung cho giáo xứ: sau/trước lễ…tuần trong tháng.   

* Thiếu nhi: sau Thánh lễ…Chúa Nhật tuầntrong tháng      

* Chầu cá nhân từ ...đến …tại Nhà Chầu Thánh Thể.

        Rửa tội:

 

        Giải tội:  

     -  Sáng thứ , thứ , thứ : sau/trước thánh lễ.

     -  Chiều thứhàng tuần.        

     -  Thiếu nhi: … sau thánh lễ:

      + Chiều các ngày thứ …trong tuần

      + Sau lễ… sáng Chúa Nhật tuần và tuần … trong tháng.

 

        Giáo lý 

Giáo lý dành cho thiếu nhi: sau thánh lễ …  sáng/ chiều thứ

Giáo lý Dự tòng: học vào các thứ… Từ   -    

* Giáo lý Hôn nhân: học vào các tối thứ ….Từ …   -  

Giáo xứ thông báo
Thủ tục bí tích
Sự kiện giáo xứ
Suy tư quan trọng
Kiến thức cần biết
Thư giãn nhà đạo