Gíao xứ Bến Cát

Giới thiệu
Giáo khu/giáo họ
Hội đoàn
Lớp giáo lý - niên khóa
Ca đoàn
MVTT Giáo xứ
Hình ảnh
Video


GIÁO XỨ BẾN CÁT 

 

Thành lập: Giáo xứ Bến Cát được thành lập năm 1963.

Bổn mạng Giáo Xứ: Đức Mệ Vô nhiễm (lễ kính: ngày 08 tháng 12).

Tổng số giáo dân: khoảng 3.000 giáo dân (không kể di dân công giáo).

Tổng số hộ các gia đình công giáo: khoảng hộ.

Địa chỉ: 220 Dương Quảng Hàm, P.5, Gò Vấp. Tp. HCM.

Điện thoại:  

Linh mục Chánh xứ:


PHÊRÔ PHẠM HUY HOÀNG


 Năm sinh: 1966 

Thụ phong linh mục: 

Làm cha sở Giáo xứ Bến Cát từ năm 2017.
 

        Giáo Xứ Bến Cát được chia thành 03 giáo khu:

                       Giáo khu Giuse 

                       Giáo khu Fatima 

                       Giáo khu Phaolô

 

        Giờ Lễ trong tuần:

 

 *Ngày thường:

    

     - Sáng:  05g00      

     - Chiều :18g00

Chiều thứ bảy đầu tháng , Thánh lễ Kính Lòng Thương Xót lúc 18g

 

* Chúa Nhật: 

     

      - Sáng: 05g00 – 07g00  


      -Sáng: 07g00 – 08g00

    

     - Chiều:15g00 – 16g00 


     - Tối :17g00 - 20g00

 

        Chầu Thánh Thể:    

* Chung cho giáo xứ: sau lễ thứ sáu đầu tuần tháng.   

* Thiếu nhi: sau Thánh lễ 5gChúa Nhật tuần .

* Chầu cá nhân từ ...đến …tại Nhà Chầu Thánh Thể.

        Rửa tội:

 

        Giải tội:  

     -  Sáng thứ , thứ , thứ : sau/trước thánh lễ.

     -  Chiều thứhàng tuần.        

     -  Thiếu nhi:  sau thánh lễ:

      + Chiều các ngày thứ …trong tuần

      + Sau lễ sáng Chúa Nhật tuần và tuần  trong tháng.

 

        Giáo lý 

* Giáo lý dành cho thiếu nhi: sau thánh lễ   sáng/ chiều thứ

* Giáo lý Dự tòng: học vào các thứ Từ   -    

* Giáo lý Hôn nhân: học vào các tối thứ ….Từ …   -  

 

Giáo xứ thông báo
Thủ tục bí tích
Sự kiện giáo xứ
Suy tư quan trọng
Kiến thức cần biết
Thư giãn nhà đạo