Giáo xứ Bến Hải

Giới thiệu
Giáo khu/giáo họ
Hội đoàn
Lớp giáo lý - niên khóa
Ca đoàn
MVTT Giáo xứ
Hình ảnh
Video


GIÁO XỨ BẾN HẢI 

 

Thành lập:                                         Giáo xứ Bến Hải được thành lập năm 1956.

Bổn mạng Giáo Xứ:                           15/8 hằng năm vào lễ mừng kính Đức Maria hồn xác lên Trời.

Tổng số giáo dân:                                khoảng 5.000 giáo dân (không kể di dân công giáo).

Tổng số hộ các gia đình công giáo:   khoảng 1000 hộ.

Địa chỉ:                                                 332/60 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, Sài Gòn.

Điện thoại:                                           +84 28 3895 5670

Linh mục Chánh xứ: 

 

GIUSE PHẠM CÔNG TRƯỜNG: 

                                                          Năm sinh: 1964. 

                                                          Thụ phong linh mục: 2001. 

                                                          Làm cha sở giáo xứ Bến Hải từ năm 2005

 

 

        Giáo Xứ Bến Hải được chia thành 04 giáo khu:

              ✓  Giáo khu thánh Antôn 

              ✓  Giáo khu thánh Giuse 

              ✓  Giáo khu thánh Louis 

              ✓  Giáo khu Đức Mẹ Mân côi

 

        Giờ lễ trong tuần:

 

         *Ngày thường:

    

              - Sáng:   05g00      

              - Chiều:  17g30  

(Riêng thứ sáu 15giờ00, Thánh lễ được cử hành tại Nhà Chờ Phục Sinh) 

Chiều thứ bảy hàng tuần, giờ Kính Lòng Thương Xót lúc 16g30 trước thánh lễ 17g30 

 

          * Chúa Nhật: 

     

              - Sáng:  05g00 – 07g00  (9g00 lễ cưới)     

             - Chiều: 17g00

             - Tối:    19g00
 

 Chầu Thánh Thể:    

           * Chung cho giáo xứ: sau thánh lễ thứ sáu đầu tháng

              - 19g30 thứ năm hàng tuần.

          *  Chầu chung thừa tác viên ngoại thường cho rước lễ: sau thánh lễ thứ tư đầu tháng; thứ tư hàng tuần tại nhà chầu Thánh thể.  

          *  Thiếu nhi: sau Thánh lễ Chúa Nhật đầu tháng      

          *  Viếng Chúa hàng ngày tại Nhà Chầu Thánh Thể.

 Rửa tội: mỗi Chúa nhật đầu tháng sau thánh lễ thứ nhất (khoảng trước 6g00)

  Giải tội:  

     -  Thứ hai  - thứ sáu sau thánh lễ.       

     -  Thiếu nhi: sau thánh lễ thứ hai chúa nhật khi có thông báo.

Vào tuần tĩnh tâm của mùa Vọng và mùa Chay hằng năm đều có ngày giải tội thường bắt đầu từ 18g30 đến 20g00 (xin theo dõi thông báo vào các ngày thứ bảy, Chúa nhật trước ngày giải tội của từng mùa

)

      

        Giáo lý 

* Giáo lý dành cho thiếu nhi (theo lớp của niên học mới từng năm): sau thánh lễ thứ hai mỗi Chúa nhật, chiều thứ năm hàng tuần

* Giáo lý Dự tòng: học vào các thứ Từ   -    

* Giáo lý Hôn nhân: học vào các tối thứ ….Từ …   -  


https://phillipdatk1.wordpress.com/giao-x%e1%bb%a9-b%e1%ba%bfn-h%e1%ba%a3i/

Giáo xứ thông báo
Thủ tục bí tích
Sự kiện giáo xứ
Suy tư quan trọng
Kiến thức cần biết
Thư giãn nhà đạo