Gíao xứ Gò Vấp

Giới thiệu
Giáo khu/giáo họ
Hội đoàn
Lớp giáo lý - niên khóa
Ca đoàn
MVTT Giáo xứ
Hình ảnh
Video


GIÁO XỨ GÒ VẤP 

 

Thành lập: Giáo xứ Gò vấp được thành lập năm 1857.

Bổn mạng Giáo Xứ: Thánh Anna (lễ kính: ngày 26 tháng 07).

Tổng số giáo dân: khoảng 3.700 giáo dân (không kể di dân công giáo).

Tổng số hộ các gia đình công giáo: khoảng hộ.

Địa chỉ: 45 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Gò Vấp Tp. HCM. 

Điện thoại: +84 28 38957609

Linh mục Chánh xứ: 

 

PHAXICOXAVIE TRẦN MẠNH HÙNG

Năm sinh: 1959. 

Thụ phong linh mục: 1992

Làm cha sở giáo xứ Gò vấp từ năm 2012.

 

Linh mục phụ tá: 

 

TÊN LINH MỤC

Năm sinh:. 

Thụ phong linh mục:. 

Làm cha Phó giáo xứ Gò Vấp từ năm 

 

 

        Giáo Xứ Gò vấp được chia thành giáo khu:

                       Giáo khu

                       Giáo khu

                       Giáo khu 

                       Giáo khu

                       Giáo khu

 

        Giờ Lễ trong tuần:

 

 *Ngày thường:

    

     - Sáng:  05g00      

     - Chiều: 18g00   

(Riêng Thứgiờ, Thánh lễ được cử hành tại Nhà Chờ Phục Sinh) 

Chiều thứhàng tuần, Thánh lễ Kính Lòng Thương Xót lúc… 

 

Chúa Nhật: 

     

      Sáng: 05g00  - 07g00 – 08g00      

     - Chiều: 17g00

 

        Chầu Thánh Thể:    

* Chung cho giáo xứ: sau/trước lễ…tuần trong tháng.   

* Thiếu nhi: sau Thánh lễ…Chúa Nhật tuầntrong tháng      

* Chầu cá nhân từ ...đến …tại Nhà Chầu Thánh Thể.

        Rửa tội:

 

        Giải tội:  

     -  Sáng thứ , thứ , thứ : sau/trước thánh lễ.

     -  Chiều thứhàng tuần.        

     -  Thiếu nhi: … sau thánh lễ:

      + Chiều các ngày thứ …trong tuần

      + Sau lễ… sáng Chúa Nhật tuần và tuần … trong tháng.

 

        Giáo lý 

Giáo lý dành cho thiếu nhi: sau thánh lễ …  sáng/ chiều thứ

Giáo lý Dự tòng: học vào các thứ… Từ   -    

* Giáo lý Hôn nhân: học vào các tối thứ ….Từ …   -  

Giáo xứ thông báo
Thủ tục bí tích
Sự kiện giáo xứ
Suy tư quan trọng
Kiến thức cần biết
Thư giãn nhà đạo