Gíao xứ Hạnh Thông Tây

Giới thiệu
Hội đoàn
Lớp giáo lý - niên khóa
Ca đoàn
MVTT Giáo xứ
Hình ảnh
VideoGIÁO XỨ HẠNH THÔNG TÂY

 

Thành lập: Giáo xứ Hạnh Thông Tây được thành lập năm 1910.

Bổn mạng Giáo Xứ: Thánh Giuse (lễ kính: ngày 19 tháng 03).

Tổng số giáo dân: khoảnggiáo dân (không kể di dân công giáo).

Tổng số hộ các gia đình công giáo: khoảng hộ.

Địa chỉ: 53/7 Quang Trung, P.11, Q. Gò Vấp, Tp. HCM. 

Điện thoại: +84 28 8958069 +84 28 6295 0594 

Linh mục Chánh xứ: 

 


GIUSE PHẠM ĐỨC TUẤN: 

Năm sinh: 1959. 

Thụ phong linh mục:1992. 

Làm cha sở giáo xứ Hạnh Thông Tây từ năm 2013.

 

Linh mục phụ tá: 

 


GIUSE ĐINH QUANG LÂM: 

Năm sinh: 1975. 

Thụ phong linh mục: 2011.

Làm cha Phó giáo xứ Hạnh Thông Tây từ năm2012.


 

        Giáo Xứ Hạnh Thông Tây được chia thành 12 giáo khu:

                       Giáo khu Đức Mẹ vô nhiễm 

                       Giáo khu Đức Mẹ Fatima 

                       Giáo khu ĐứcMẹ Hằng cứu giúp 

                       Giáo khu Đức Mẹ La vang 

                       Giáo khu Đức Mẹ Hồn xác lên trời

                       Giáo khu Nữ Vương Hoà bình

                       Giáo khu Đức Mẹ Phù hộ các giáo hữu

                       Giáo khu Đức Mẹ Lộ Đức

                       Giáo khu Đức Mẹ Môi khôi

                       Giáo khu Nữ Vương các Thánh Tử đạo.

                       Giáo khu Truyền tin.

                       Giáo khu Ave Maria.

 

        Giờ Lễ trong tuần:

 

 *Ngày thường:

    

     - Sáng: 04g45       

    - Chiều: 17g30   

(Riêng Thứgiờ, Thánh lễ được cử hành tại Nhà Chờ Phục Sinh) 

Chiều thứhàng tuần, Thánh lễ Kính Lòng Thương Xót lúc… 

 

* Chúa Nhật: 

     

      - Sáng: 05g00 – 07g30 – 09g30      

     - Chiều: 16g00 – 17g30 - 19g00

 

        Chầu Thánh Thể:    

* Chung cho giáo xứ: sau lễ chiều Thứ Năm đầu tháng.   


        Rửa tội:

9g sáng Chúa nhật đầu tháng

        Giải tội:  

     -  Sáng thứ , thứ , thứ : sau/trước thánh lễ.

     -  Chiều thứhàng tuần.        

     -  Thiếu nhi:  sau thánh lễ:

      + Chiều các ngày thứ …trong tuần

      + Sau lễ sáng Chúa Nhật tuần và tuần  trong tháng.

 

        Giáo lý 

* Giáo lý dành cho thiếu nhi: sau thánh lễ 7g30 sáng Chúa nhật

* Giáo lý Dự tòng: học vào các tối thứ Hai, thứ Tư - Trong 3 tháng

* Giáo lý Hôn nhân: học vào các tối thứ Ba, thứ Năm - Trong 3 tháng

Giáo xứ thông báo
Thủ tục bí tích
Sự kiện giáo xứ
Suy tư quan trọng
Kiến thức cần biết
Thư giãn nhà đạo