Gíao xứ Vĩnh Hiệp

Giáo khu/giáo họ
Lớp giáo lý - niên khóa
Ca đoàn
MVTT Giáo xứ
Hình ảnh
VideoGIÁO XỨ VĨNH HIỆP 

 

Thành lập: Giáo xứ Vĩnh Hiệp được thành lập năm 1968.

Bổn mạng Giáo Xứ: Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội (lễ kính: ngày 08 tháng 12).

Tổng số giáo dân: khoảng 1.3000 giáo dân (không kể di dân công giáo).

Tổng số hộ các gia đình công giáo: khoảng hộ.

Địa chỉ: 52/38E Quang Trung, P.12, Q. Gò Vấp, Tp. HCM.

Điện thoại: +84 28 54271174

Linh mục Chánh xứ: 

 

ĐAMINH NGUYỄN VĂN HIỆP

Năm sinh: 1964. 

Thụ phong linh mục: 2001

Làm cha sở giáo xứ Vĩnh Hiệp từ năm 2006.

 

        Giáo Xứ Vĩnh Hiệp được chia thành05 giáo khu:

                       Giáo khu Philiphê 

                       Giáo khu Matthêu Gẫm 

                       Giáo khu Gioan Hoan 

                       Giáokhu Inê Thành 

                       Giáokhu Anrê Phú 

 

        Giờ Lễ trong tuần:

 

 *Ngày thường:

    

 - Chiều:  17g30   

(Riêng Thứgiờ, Thánh lễ được cử hành tại Nhà Chờ Phục Sinh) 

Chiều thứhàng tuần, Thánh lễ Kính Lòng Thương Xót lúc… 

 

Chúa Nhật: 

     

      Sáng: 05g30 07g30      

     - Chiều: 17g00 – 19g00

 

        Chầu Thánh Thể:    

* Chung cho giáo xứ: sau/trước lễ…tuần trong tháng.   

* Thiếu nhi: sau Thánh lễ…Chúa Nhật tuầntrong tháng      

* Chầu cá nhân từ ...đến …tại Nhà Chầu Thánh Thể.

        Rửa tội:

 

        Giải tội:  

     -  Sáng thứ , thứ , thứ : sau/trước thánh lễ.

     -  Chiều thứhàng tuần.        

     -  Thiếu nhi: … sau thánh lễ:

      + Chiều các ngày thứ …trong tuần

      + Sau lễ… sáng Chúa Nhật tuần và tuần … trong tháng.

 

        Giáo lý 

Giáo lý dành cho thiếu nhi: sau thánh lễ …  sáng/ chiều thứ

Giáo lý Dự tòng: học vào các thứ… Từ   -    

* Giáo lý Hôn nhân: học vào các tối thứ ….Từ …   -  

 

Giáo xứ thông báo
Thủ tục bí tích
Sự kiện giáo xứ
Kiến thức cần biết
Thư giãn nhà đạo