Gíao xứ Xóm Thuốc

Giới thiệu
Giáo khu/giáo họ
Hội đoàn
Lớp giáo lý - niên khóa
Ca đoàn
MVTT Giáo xứ
Hình ảnh
Video


GIÁO XỨ XÓM THUỐC

 

Thành lập: Giáo xứ Xóm Thuốc được thành lập năm 1945.

Bổn mạng Giáo Xứ: Chúa Kitô vua (lễ kính: ngày 11 tháng 12).

Tổng số giáo dân: khoảng 4.000 giáo dân (không kể di dân công giáo).

Tổng số hộ các gia đình công giáo: khoảng hộ.

Địa chỉ: 213 Quang Trung, P.10, Q. Gó Vấp, Tp. HCM. 

Điện thoại:+84 28 38943521

Linh mục Chánh xứ: 

 

GIUSE NGUYỄN VĂN CHỦ

Năm sinh: . 

Thụ phong linh mục:

Làm cha sở  giáo xứ Xóm Thuốc từ năm 1990.

 

Linh mục phụ tá: 

 

TÊN CHA PHÓ XỨ: 

Năm sinh: . 

Thụ phong linh mục: .

Làm cha sở ..từ năm 

 

 

        Giáo Xứ Xóm Thuốc được chia thành 03 giáo khu:

                       Giáo khu Thánh Mẫu 

                       Giáo khu Thánh Gioan 

                       Giáo khu ThánhGiuse 

 

        Giờ Lễ trong tuần:

 

 *Ngày thường:

    

     - Sáng: 04g00       

     - Chiều: 17g45   

(Riêng Thứgiờ, Thánh lễ được cử hành tại Nhà Chờ Phục Sinh) 

Chiều thứhàng tuần, Thánh lễ Kính Lòng Thương Xót lúc… 

 

Chúa Nhật: 

     

      Sáng: 05g00 - 7g30      

     - Chiều: 16g30 - 18g00

 

        Chầu Thánh Thể:    

* Chung cho giáo xứ: sau/trước lễ…tuần trong tháng.   

* Thiếu nhi: sau Thánh lễ…Chúa Nhật tuầntrong tháng      

* Chầu cá nhân từ ...đến …tại Nhà Chầu Thánh Thể.

        Rửa tội:

 

        Giải tội:  

     -  Sáng thứ , thứ , thứ : sau/trước thánh lễ.

     -  Chiều thứhàng tuần.        

     -  Thiếu nhi: … sau thánh lễ:

      + Chiều các ngày thứ …trong tuần

      + Sau lễ… sáng Chúa Nhật tuần và tuần … trong tháng.

 

        Giáo lý 

Giáo lý dành cho thiếu nhi: sau thánh lễ …  sáng/ chiều thứ

Giáo lý Dự tòng: học vào các thứ… Từ   -    

* Giáo lý Hôn nhân: học vào các tối thứ ….Từ …   -  

Giáo xứ thông báo
Thủ tục bí tích
Sự kiện giáo xứ
Suy tư quan trọng
Kiến thức cần biết
Thư giãn nhà đạo