Giáo Xứ Đức Tin

Lớp giáo lý - niên khóa
Ca đoàn
MVTT Giáo xứGIÁO XỨ ĐỨC TIN


Cha chánh xứ đương nhiệm :  Giuse HOÀNG ĐÌNH HẢI

Địa chỉ : 1301 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp HCM

Tel :  0862958393

E-mail :

Năm thành lập :  1958

Năm xây dựng nhà thờ :  1998

Năm xây dựng nhà xứ :   2001

Lễ Bổn mạng :  ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

Số Giáo Dân Hiện Tại :  2061

Giờ lễ :

   Thánh lễ ngày thường

        5 giờ 00   : Lễ sáng

        17 giờ 30 : Lễ chiều

   Thứ Bảy 

        17 giờ 00  ( Lễ Chúa Nhật )

   Thánh lễ Chúa Nhật

          5 giờ 00 : Lễ sáng

          7 giờ 15 : Lễ Thiếu nhi

        17 giờ 00 : Lễ chiều

  Chầu Thánh Thể

        Chiều thứ Năm hàng tuần : 18 giờ 00

        Chiều thứ Sáu hàng tuần   : 18 giờ 00

        Riêng thứ năm đầu tháng  : 18 giờ 00  đến  20 giờ 00

Giải tội

       Người lớn : Trước các thánh lễ ngày thường

       Thiếu nhi : Sau lễ Thiếu nhi Chúa Nhật thứ ba trong tháng

Rửa tội

       8 giờ 00 sáng Chúa Nhật đầu tháng

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ

NHIỆM KỲ 2020 - 2024

1. BAN THƯỜNG VỤ2. BAN CHẤP HÀNH CÁC GIÁO KHU
3.     CÁC HỘI ĐOÀN
 

4.     CÁC BAN  -  CÁC NHÓM  -  DÒNG TU-          BAN LỄ SINH

-          BAN CHĂM SÓC BÊNH NHÂN

-          BAN CARITAS

-          BAN ĐỌC SÁCH

-          NHÓM KINH THÁNH CẦU NGUYÊN

-          NHÓM LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

-          NHÓM MATTA

-          DÒNG THỪA SAI BÁC ÁI CHÚA KITÔ

 

5.       CA ĐOÀN