Giáo Xứ An Bình

Giáo khu/giáo họ
Hội đoàn
Lớp giáo lý - niên khóa
MVTT Giáo xứ
Hình ảnh
Video


GIÁO XỨ AN BÌNH

 

Thành lập: Giáo xứ An Bình được thành lập năm 1969.

Bổn mạng Giáo Xứ: Thánh Giuse (lễ kính: ngày 01 tháng 05).

Tổng số giáo dân: khoảng 1.100  giáo dân (không kể di dân công giáo).

Tổng số hộ các gia đình công giáo: khoảng 320 hộ.

Địa chỉ: 04 An Bình, P.5, Q.5, Tp.HCM. 

Điện thoại:  +84 28 38363640

Linh mục Chánh xứ: 

 

TOMA HUỲNH BỬU DƯ

Năm sinh: 1954. 

Thụ phong linh mục: 1995 

Làm cha sở giáo xứ An Bình từ năm 2016.

 

Linh mục phụ tá: 

 

PHAOLÔ HUỲNH QUỐC VINH

Năm sinh: 1979. 

Thụ phong linh mục: 2013 .

Làm cha Phógiáo xứ An Bình từ năm 2016.

 

 

        Giáo Xứ An Bình được chia thành giáo 05 khu:

                       Giáo khu Chúa Kitô Vua 

                       Giáo khu Đức Mẹ Mân Côi

                       Giáo khu 

                       Giáo khu

                       Giáo khu

 

        Giờ Lễ trong tuần:

 

 *Ngày thường:

    

 - Chiều: 17g30    

(Riêng Thứgiờ, Thánh lễ được cử hành tại Nhà Chờ Phục Sinh) 

Chiều thứhàng tuần, Thánh lễ Kính Lòng Thương Xót lúc… 

 

Chúa Nhật: 

     

      Sáng: 06g30 – 07g30      

     - Chiều: 17g00 

 

        Chầu Thánh Thể:    

* Chung cho giáo xứ: Chúanhật đầu tháng lúc 15g00.   

        Rửa tội:

 

        Giải tội:  

     -  Sáng thứ , thứ , thứ : sau/trước thánh lễ.

     -  Chiều thứhàng tuần.        

     -  Thiếu nhi: … sau thánh lễ:

      + Chiều các ngày thứ …trong tuần

      + Sau lễ… sáng Chúa Nhật tuần và tuần … trong tháng.

 

        Giáo lý 

Giáo lý dành cho thiếu nhi: sau thánh lễ …  sáng/ chiều thứ

Giáo lý Dự tòng: học vào các thứ… Từ   -    

* Giáo lý Hôn nhân: học vào các tối thứ ….Từ …   -  

 

Giáo xứ thông báo
Thủ tục bí tích
Sự kiện giáo xứ
Kiến thức cần biết
Thư giãn nhà đạo