Giáo xứ Antôn Cầu Ông Lãnh

Giới thiệu
Giáo khu/giáo họ
Hội đoàn
Lớp giáo lý - niên khóa
Ca đoàn
MVTT Giáo xứ
Hình ảnh
Video


GIÁO XỨ ANTÔN CẦU ÔNG LÃNH

 

Thành lập: Giáo xứ Antôn Cầu Ông Lãnh được thành lập năm 1925.

Bổn mạng Giáo Xứ: Thánh Antôn (lễ kính: ngày 13 tháng 06).

Tổng số giáo dân: khoảng 600 giáo dân (không kể di dân công giáo).

Tổng số hộ các gia đình công giáo: khoảng hộ.

Địa chỉ: 18 Phan văn Trường, Cầu Ông Lãnh, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại:  +84 2838299810

Linh mục Chánh xứ: 

 

GIUSE PHẠM VĂN BÌNH

Năm sinh: 1957. 

Thụ phong linh mục: 1996

Làm cha sở giáo xứ Antôn Cầu Ông lãnh từ năm 2014.

 

        Giáo Xứ Antôn Cầu Ông Lãnh được chia thành 04 giáo khu:

                       Giáo khu Kitô Vua 

                       Giáo khu Têrêsa 

                       Giáo khu Giuse

                       Giáo khu Camilô

 

        Giờ Lễ trong tuần:

 

 *Ngày thường:

    

     - Sáng: 05g00       

     - Chiều:17g30      

(Riêng Thứgiờ, Thánh lễ được cử hành tại Nhà Chờ Phục Sinh) 

Chiều thứhàng tuần, Thánh lễ Kính Lòng Thương Xót lúc… 

 

Chúa Nhật: 

     

      Sáng: 05g30 – 07g00      

      - Chiều: 17g00 


        Chầu Thánh Thể:    

* Chung cho giáo xứ: ThứNăm hàng tuần lúc 17g00. 

        Rửa tội:

 

        Giải tội:  

     -  Sáng thứ , thứ , thứ : sau/trước thánh lễ.

     -  Chiều thứhàng tuần.        

     -  Thiếu nhi: … sau thánh lễ:

      + Chiều các ngày thứ …trong tuần

      + Sau lễ… sáng Chúa Nhật tuần và tuần … trong tháng.

 

        Giáo lý 

Giáo lý dành cho thiếu nhi: 

Bao gồm khối rước lễ vỡ lòng, khối Thêm sức, khối Bao đồng.

Giáo lý Dự tòng: 

Xin vui lòng liên lạc với văn phòng giáo xứ để được hướng dẫn.

* Giáo lý Hôn nhân: 

Xin vui lòng liên lạc với văn phòng giáo xứ để được hướng dẫn.

Giáo xứ thông báo
Thủ tục bí tích
Sự kiện giáo xứ
Suy tư quan trọng
Kiến thức cần biết
Thư giãn nhà đạo