Giáo xứ Bình Phước

Giới thiệu
Giáo khu/giáo họ
Hội đoàn
Lớp giáo lý - niên khóa
Ca đoàn
MVTT Giáo xứ
Hình ảnh
VideoGIÁO XỨ BÌNH PHƯỚC 

 

Thành lập: Giáo xứ Bình Phước được thành lập năm 1956.

Bổn mạng Giáo Xứ: Thánh Giuse Thợ (lễ kính: ngày 01 tháng 05).

Tổng số giáo dân: khoảng 2.100 giáo dân (không kể di dân công giáo).

Tổng số hộ các gia đình công giáo: khoảng hộ.

Địa chỉ: 582 Hùng Vương, P.13, Q.6, Tp.HCM.

Điện thoại:  +84 28 37514365

Linh mục Chánh xứ: 

 

ANRÊ VŨ BÌNH ĐỊNH: 

Năm sinh: 1945.  

Thụ phong linh mục: 1973. 

Làm cha sở Giáo xứ Bình Phước từ năm 1995.

 

        Giáo Xứ Bình Phước được chia thành giáo khu:

                       Giáo khu

                       Giáo khu

                       Giáo khu 

                       Giáo khu

                       Giáo khu

 

        Giờ Lễ trong tuần:

 

 *Ngày thường:

    

 - Chiều: 18g00    

(Riêng Thứgiờ, Thánh lễ được cử hành tại Nhà Chờ Phục Sinh) 

Chiều thứhàng tuần, Thánh lễ Kính Lòng Thương Xót lúc… 

 

* Chúa Nhật: 

     

      - Sáng: 05g00 – 07g00      

     - Chiều: 17g00 


        Chầu Thánh Thể:    

* Chung cho giáo xứ: 

Thứ Sáu đầu tháng hàng tháng.    

        Rửa tội:

        Giải tội:  

     -  Sáng thứ , thứ , thứ : sau/trước thánh lễ.

     -  Chiều thứhàng tuần.        

     -  Thiếu nhi:  sau thánh lễ:

      + Chiều các ngày thứ …trong tuần

      + Sau lễ sáng Chúa Nhật tuần và tuần  trong tháng.

 

        Giáo lý 

* Giáo lý dành cho thiếu nhi: sau thánh lễ   sáng/ chiều thứ

* Giáo lý Dự tòng: học vào các thứ Từ   -    

* Giáo lý Hôn nhân: học vào các tối thứ ….Từ …   -  

 

Giáo xứ thông báo
Thủ tục bí tích
Sự kiện giáo xứ
Suy tư quan trọng
Kiến thức cần biết
Thư giãn nhà đạo