Giáo xứ Chánh Toà

Giới thiệu
Giáo khu/giáo họ
Hội đoàn
Lớp giáo lý - niên khóa
Ca đoàn
MVTT Giáo xứ
Hình ảnh
Video


GIÁO XỨ CHÁNH TOÀ

 

Thành lập: Giáo xứ Chánh Toà được thành lập năm 1863.

Bổn mạng Giáo Xứ: Đứ cMẹ Vô Nhiễm (lễ kính: ngày 08 tháng 12).

Tổng số giáo dân: khoảnggiáo dân (không kể di dân công giáo).

Tổng số hộ các gia đình công giáo: khoảng hộ.

Địa chỉ: 01 Công Xã Pari, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM. 

Điện thoại:  +84 28 3822 0477

Linh mục Chánh xứ: 

 

IGNATIÔ HỒ VĂN XUÂN

Năm sinh: 1947.  

Thụ phong linh mục:1975

Làm cha sởgiáo xứ Chánh Toà từ năm 2016.

 

Linh mục phụ tá: 

 

GIUSE GIUSE LÃ CÔNG THƯỜNG:

Năm sinh: 1978. 

Thụ phong linh mục: 2015.

Làm cha Phó giáo xứ Chánh Toà từ năm 2017.

 

PHÊRÔ ĐỖ DUY KHÁNH

Năm sinh: 1968. 

Thụ phong linh mục: 2011.

Làm cha Phó giáo xứ chánh toà từ năm 

 

        Giáo Xứ Chánh toà được chia thành... giáo khu:

                       Giáo khu

                       Giáo khu

                       Giáo khu 

                       Giáo khu

                       Giáo khu

 

        Giờ Lễ trong tuần:

 

 *Ngày thường:

    

     - Sáng:  05g30      

     - Chiều:  17g00  

(Riêng Thứgiờ, Thánh lễ được cử hành tại Nhà Chờ Phục Sinh) 

Chiều thứhàng tuần, Thánh lễ Kính Lòng Thương Xót lúc… 

 

Chúa Nhật: 

     

      Sáng: 05g30 – 06g30 – 07g30 – 09g30      

     - Chiều: 16g00 – 17g15 – 18g30 


        Chầu Thánh Thể:    

* Chung cho giáo xứ: 

Thứ Năm tuần thứ 2 trong tháng.   

        Rửa tội:

 

        Giải tội:  

     -  Sáng thứ , thứ , thứ : sau/trước thánh lễ.

     -  Chiều thứhàng tuần.        

     -  Thiếu nhi: … sau thánh lễ:

      + Chiều các ngày thứ …trong tuần

      + Sau lễ… sáng Chúa Nhật tuần và tuần … trong tháng.

 

        Giáo lý 

Giáo lý dành cho thiếu nhi: sau thánh lễ …  sáng/ chiều thứ

Giáo lý Dự tòng: học vào các thứ… Từ   -    

* Giáo lý Hôn nhân: học vào các tối thứ ….Từ …   -  

 

Giáo xứ thông báo
Thủ tục bí tích
Sự kiện giáo xứ
Suy tư quan trọng
Kiến thức cần biết
Thư giãn nhà đạo