Giáo xứ Chợ Quán

Giáo khu/giáo họ
Hội đoàn
Lớp giáo lý - niên khóa
MVTT Giáo xứ
Hình ảnh
Video


GIÁO XỨ CHỢ QUÁN

 

Thành lập: Giáo xứ Chợ Quán được thành lập năm 1720.

Bổn mạng Giáo Xứ: ThánhTâm Chúa Giêsu (lễ kính: ngày 08 tháng 06).

Tổng số giáo dân: khoảng..giáo dân (không kể di dân công giáo).

Tổng số hộ các gia đình công giáo: khoảng hộ.

Địa chỉ: 120 Trần Bình Trọng, P.2, Q.5, Tp.HCM. 

Điện thoại: +84 918240570

Linh mục Chánh xứ: 

 

GABRIEL TRINH CÔNG CHÁNH

Năm sinh: 1965. 

Thụ phong linh mục: 1999

Làm cha sở giáo xứ Chợ Quán từ năm 2018.

 

Linh mục phụ tá: 

 

MARTINÔ TRỊNH QUANG KHẢI

Năm sinh: 1981. 

Thụ phong linh mục: 2018.

Làm cha Phó giáo xứ Chợ Quán từ năm 2018.

 

 

        Giáo Xứ Chợ Quán được chia thành 09 giáo khu:

                       Giáo khu 01 

                       Giáo khu 02 

                       Giáo khu 03

                       Giáo khu 04 

                       Giáo khu 05 

                       Giáo khu 06 

                       Giáo khu 07 

                       Giáo khu 08 

                       Giáo khu 09

 

 

        Giờ Lễ trong tuần:

 

 *Ngày thường:

    

     - Sáng:  05g00      

     - Chiều:   07g00 

(Riêng Thứgiờ, Thánh lễ được cử hành tại Nhà Chờ Phục Sinh) 

Chiều thứhàng tuần, Thánh lễ Kính Lòng Thương Xót lúc… 

 

Chúa Nhật: 

     

      Sáng:   05g00 - 6g30 -  08g00    

     - Chiều: 16g30 – 18g00 

 

        Chầu Thánh Thể:    

* Chầu cá nhân từ 06g00đến22g00 tại Nhà Chầu Thánh Thể.

        Rửa tội:

 

        Giải tội:  

     -  Sáng thứ , thứ , thứ : sau/trước thánh lễ.

     -  Chiều thứhàng tuần.        

     -  Thiếu nhi: … sau thánh lễ:

      + Chiều các ngày thứ …trong tuần

      + Sau lễ… sáng Chúa Nhật tuần và tuần … trong tháng.

 

        Giáo lý 

Giáo lý dành cho thiếu nhi: 

Sau thánh lễ …  sáng/ chiều thứ

Giáo lý Dự tòng: 

Học vào các thứ Hai, thứ Năm, thứ Bảy từ 19g00- 20g30.

* Giáo lý Hôn nhân: 

 

Học vào các tối thứ Hai, thứ Sáu từ 19g00  -  20g30.

 

Giáo xứ thông báo
Thủ tục bí tích
Sự kiện giáo xứ
Kiến thức cần biết
Thư giãn nhà đạo