Giáo xứ Hiển Linh

Giới thiệu
Giáo khu/giáo họ
Hội đoàn
Lớp giáo lý - niên khóa
Ca đoàn
MVTT Giáo xứ
Hình ảnh
Video


GIÁO XỨ HINLINH  

 

Thành lập: Giáo xứ Hiển Linh được thành lập năm 1967.

Bổn mạng Giáo Xứ: Chúa Hiển Linh (lễ kính: ngày 06 tháng 01).

Tổng số giáo dân: khoảng 2.300 giáo dân (không kể di dân công giáo).

Tổng số hộ các gia đình công giáo: khoảnghộ.

Địa chỉ: 582 Hùng Vương, P.13, Q.6, Tp.HCM.

Điện thoại:  +84 28 37514365

Linh mục Chánh xứ: 

 

PHÊRÔ NGUYỄN VĂN VÕ

Năm sinh: 1958 . 

Thụ phong linh mục: 1992

Làm cha sở giáo xứ Hiển Linh từ năm 2014.

 

Linh mục phụ tá: 

 

TÊN CHA PHÓ XỨ: 

Năm sinh: . 

Thụ phong linh mục: .

Làm cha sở ..từ năm 

 

 

        Giáo Xứ Hiển Linh được chia thành giáo khu:

                       Giáo khu

                       Giáo khu

                       Giáo khu 

                       Giáo khu

                       Giáo khu

 

        Giờ Lễ trong tuần:

 

 *Ngày thường:

    

 - Chiều: 17g00    

(Riêng Thứgiờ, Thánh lễ được cử hành tại Nhà Chờ Phục Sinh) 

Chiều thứhàng tuần, Thánh lễ Kính Lòng Thương Xót lúc… 

 

Chúa Nhật: 

     

      Sáng: 06g00 – 08g00      

     - Chiều: 16g30 


        Chầu Thánh Thể:    

* Chung cho giáo xứ: sau/trước lễ…tuần trong tháng.   

* Thiếu nhi: sau Thánh lễ…Chúa Nhật tuầntrong tháng      

* Chầu cá nhân từ ...đến …tại Nhà Chầu Thánh Thể.

        Rửa tội:

 

        Giải tội:  

     -  Sáng thứ , thứ , thứ : sau/trước thánh lễ.

     -  Chiều thứhàng tuần.        

     -  Thiếu nhi: … sau thánh lễ:

      + Chiều các ngày thứ …trong tuần

      + Sau lễ… sáng Chúa Nhật tuần và tuần … trong tháng.

 

        Giáo lý 

Giáo lý dành cho thiếu nhi: sau thánh lễ …  sáng/ chiều thứ

Giáo lý Dự tòng: học vào các thứ… Từ   -    

* Giáo lý Hôn nhân: học vào các tối thứ ….Từ …   -  

 

Giáo xứ thông báo
Thủ tục bí tích
Sự kiện giáo xứ
Suy tư quan trọng
Kiến thức cần biết
Thư giãn nhà đạo