Giáo xứ Mạctinho

Giáo khu/giáo họ
Hội đoàn
Lớp giáo lý - niên khóa
Ca đoàn
MVTT Giáo xứ
Hình ảnh
VideoGIÁO XỨ MẠC TY NHO

 

Thành lập: Giáo xứ Mạc Ty Nho được thành lập năm 1961.

Bổn mạng Giáo Xứ: Thánh Mactino (lễ kính: ngà y03 tháng 11).

Tổng số giáo dân: khoảng 1.287 giáo dân (không kể di dân công giáo).

Tổng số hộ các gia đình công giáo: khoảng hộ.

Địa chỉ: 16A Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, Tp.HCM. 

Điện thoại:  +84 28 38237095

Linh mục Chánh xứ: 

 

GIOAN LÊ QUANG VIỆT

Năm sinh: 1962 . 

Thụ phong linh mục: 1999

Làm cha sở giáo xứ Mạc Ty Nho. 

 

Linh mục phụ tá: 

 

ANTÔNNGUYỄN QUANG CHẨN

Năm sinh: 1978 . 

Thụ phong linh mục: 2015 .

Làm cha Phó giáo xứ Mạc Ty Nho từ năm 2018.

 

 

        Giáo Xứ Mạc Ty Nho được chia thành giáo khu:

                       Giáo khu

                       Giáo khu

                       Giáo khu 

                       Giáo khu

                       Giáo khu

 

        Giờ Lễ trong tuần:

 

 *Ngày thường:

    

 - Chiều: 17g30    

(Riêng Thứgiờ, Thánh lễ được cử hành tại Nhà Chờ Phục Sinh) 

Chiều thứhàng tuần, Thánh lễ Kính Lòng Thương Xót lúc… 

 

Chúa Nhật: 

     

      Sáng: 07g30     

     - Chiều: 17g30 

 

        Chầu Thánh Thể:    

* Chung cho giáo xứ: sau/trước lễ…tuần trong tháng.   

* Thiếu nhi: sau Thánh lễ…Chúa Nhật tuầntrong tháng      

* Chầu cá nhân từ ...đến …tại Nhà Chầu Thánh Thể.

        Rửa tội:

 

        Giải tội:  

     -  Sáng thứ , thứ , thứ : sau/trước thánh lễ.

     -  Chiều thứhàng tuần.        

     -  Thiếu nhi: … sau thánh lễ:

      + Chiều các ngày thứ …trong tuần

      + Sau lễ… sáng Chúa Nhật tuần và tuần … trong tháng.

 

        Giáo lý 

Giáo lý dành cho thiếu nhi: sau thánh lễ …  sáng/ chiều thứ

Giáo lý Dự tòng: học vào các thứ… Từ   -    

* Giáo lý Hôn nhân: học vào các tối thứ ….Từ …   -  

 

Giáo xứ thông báo
Thủ tục bí tích
Sự kiện giáo xứ
Suy tư quan trọng
Thư giãn nhà đạo