Giáo xứ Phanxicô Đakao

Giới thiệu
Giáo khu/giáo họ
Hội đoàn
Lớp giáo lý - niên khóa
Ca đoàn
MVTT Giáo xứ
Hình ảnh
Video


GIÁO XỨ PHANXICO DAKAO

 

Thành lập: Giáo xứ Phanxico Dakao được thành lập năm 1973.

Bổn mạng Giáo Xứ: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (lễ kính: ngày 05 tháng 10).

Tổng số giáo dân: khoảng 1.500 giáo dân (không kể di dân công giáo).

Tổng số hộ các gia đình công giáo: khoảng hộ.

Địa chỉ: 50 Nguyễn Đình Chiểu, P.Dakao, Q.1, Tp.HCM. 

Điện thoại:  +84 28 38222294 -  +84 28 39102173

Linh mục Chánh xứ: 

 

GIUSE PHẠM VĂN BÌNH (OFM):

Năm sinh: 1957. 

Thụ phong linh mục: 1996. 

Làm cha sở giáo xứ Phanxico Dakao từ năm 2008.

 

Linh mục phụ tá: 

 

TÊN CHA PHÓ XỨ: 

Năm sinh: . 

Thụ phong linh mục: .

Làm cha sở ..từ năm 

 

        Giáo Xứ Phanxico Dakao được chia thành giáo khu:

                       Giáo khu

                       Giáo khu

                       Giáo khu 

                       Giáo khu

                       Giáo khu

 

        Giờ Lễ trong tuần:

 

 *Ngày thường:

    

     - Sáng:   05g30     

     - Chiều:  17g30   

(Riêng Thứgiờ, Thánh lễ được cử hành tại Nhà Chờ Phục Sinh) 

Chiều thứhàng tuần, Thánh lễ Kính Lòng Thương Xót lúc… 

 

* Chúa Nhật: 

     

      - Sáng: 05g30 – 06g30 – 08g30     

     - Chiều: 17g30 


        Chầu Thánh Thể:    

* Chung cho giáo xứ: 

Thứ Năm hàng tuần sau Thánh lễ chiều trong tháng.   

        Rửa tội:

        Giải tội:  

     -  Sáng thứ , thứ , thứ : sau/trước thánh lễ.

     -  Chiều thứhàng tuần.        

     -  Thiếu nhi:  sau thánh lễ:

      + Chiều các ngày thứ …trong tuần

      + Sau lễ sáng Chúa Nhật tuần và tuần  trong tháng.

 

        Giáo lý 

* Giáo lý dành cho thiếu nhi: 

Xin Vui lòng liên hệ văn phòng giáo xứ để biết thêm thông tin.

* Giáo lý Dự tòng: 

Xin Vui lòng liên hệ văn phòng giáo xứ để biết thêm thông tin.

* Giáo lý Hôn nhân: 

Xin Vui lòng liên hệ văn phòng giáo xứ để biết thêm thông tin.

Giáo xứ thông báo
Thủ tục bí tích
Sự kiện giáo xứ
Suy tư quan trọng
Kiến thức cần biết
Thư giãn nhà đạo