Giáo xứ T. Phanxicô Xaviê

Giới thiệu
Giáo khu/giáo họ
Hội đoàn
Lớp giáo lý - niên khóa
Ca đoàn
MVTT Giáo xứ
Hình ảnh
Video


GIÁO XỨ PHANXICO XAVIE

(NHÀ THỜ CHA TAM)

 

Thành lập: Giáo xứ Phanxico Xavie được thành lập năm 1865.

Bổn mạng Giáo Xứ: Thánh Phanxico Xavie (lễ kính: ngày 03 tháng 12).

Tổng số giáo dân: khoảng 8.000 giáo dân (không kể di dân công giáo).

Tổng số hộ các gia đình công giáo: khoảng hộ.

Địa chỉ: 25 Học Lạc, P14, Q.5, Tp.HCM. 

Điện thoại:  +84 28 38560274

Linh mục Chánh xứ: 

 

STÊPHANÔ HUỲNH VĂN TRỤ: 

Năm sinh: 1942. 

Thụ phong linh mục:1974. 

Làm cha sở giáo xứ Phanxico Xavie từ năm 1976.

 

Linh mục phụ tá: 

 

MARTINÔ VŨ ANH KHOA: 

Năm sinh: 1976. 

Thụ phong linh mục: 2016.

Làm cha  Phó giáo xứ Phanxico Xavie từ năm  2016.

 

 

        Giáo Xứ Phanxico Xavie được chia thành giáo khu:

                       Giáo khu

                       Giáo khu

                       Giáo khu 

                       Giáo khu

                       Giáo khu

 

        Giờ Lễ trong tuần:

 

 *Ngày thường:

    

     - Sáng: 05g30– tiếng Việt        

     - Chiều: 17g30– tiếng Hoa.  

Chiềuthứ bảy: 18g30 – tiếng Việt, 19g30 – tiếng Hoa  

(Riêng Thứgiờ, Thánh lễ được cử hành tại Nhà Chờ Phục Sinh) 

Chiều thứhàng tuần, Thánh lễ Kính Lòng Thương Xót lúc… 

 

* Chúa Nhật: 

     

      - Sáng: 05g30 – 07g30 – 08g30       

      - Chiều: 16g00 – 17g00 


        Chầu Thánh Thể:    

* Chung cho giáo xứ:

Các Chúa nhật hàng tuần lúc 14g30 trong tháng.   

        Rửa tội:

         Giải tội:  

      

    - Sáng thứNăm trước thứ Sáu đầu tháng lúc 08g00 – 10g00.

    -  Chiều thứ Bảy hàng tuần lúc 14g00 – 17g00.       

 

        Giáo lý 

* Giáo lý dành cho thiếu nhi: 

Học vào Chúa nhật, học bằng tiếng Hoa lúc 08g30 0 11g00 – tiếng Việt 14g00 – 16g00.

* Giáo lý Dự tòng: 

Học vào các thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu hàng tuần từ 09g00 -10g00 (tiếng Hoa).

Học vào các thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu hàng tuần t18g00 – 20g30 (tiếng Việt).

* Giáo lý Hôn nhân: 

 

Học vào các tối thứ Ba, thứ Năm hàng tuần t19g00-  20g00 (tiếng Hoa).


Học vào tối thứ Năm trong ba tháng sau Phục Sinh lúc 19g30. 

Giáo xứ thông báo
Thủ tục bí tích
Sự kiện giáo xứ
Suy tư quan trọng
Kiến thức cần biết
Thư giãn nhà đạo