Giáo xứ Vườn Chuối

Giới thiệu
Giáo khu/giáo họ
Hội đoàn
Lớp giáo lý - niên khóa
Ca đoàn
MVTT Giáo xứ
Hình ảnh
Video
GIÁO XỨ VƯỜN CHUỐI

 

Thành lập: Giáo xứ Vườn Chuối được thành lập năm 1956.

Bổn mạng Giáo Xứ: Đức Mẹ Hoà Bình (lễ kính: ngày 01 tháng 01).

Tổng số giáo dân: khoảng 1.412 giáo dân (không kể di dân công giáo).

Tổng số hộ các gia đình công giáo: khoảng hộ.

Địa chỉ: 199/40/6 Cách Mạng tháng Tám, P.4, Q.3, Tp.HCM. 

Điện thoại:  +84 28 38344969

Linh mục Chánh xứ: 

 

MAXIMO NGÔ VĨNH HY: 

Năm sinh: 1964. 

Thụ phong linh mục: 2005. 

Làm cha sở giáo xứ Vườn Chuối từ năm 2009.

 

Linh mục phụ tá: 

 

TÊN CHA PHÓ XỨ: 

Năm sinh: . 

Thụ phong linh mục: .

Làm cha sở ..từ năm 

 

 

        Giáo Xứ Vườn Chuối được chia thành giáo khu:

                       Giáo khu

                       Giáo khu

                       Giáo khu 

                       Giáo khu

                       Giáo khu

 

        Giờ Lễ trong tuần:

 

 *Ngày thường:

    

 - Chiều:  17g30

Thứ Năm: 18g00    

(Riêng Thứgiờ, Thánh lễ được cử hành tại Nhà Chờ Phục Sinh) 

Chiều thứhàng tuần, Thánh lễ Kính Lòng Thương Xót lúc… 

 

* Chúa Nhật: 

     

      - Sáng: 06g30 – 09g30      

     - Chiều: 15g30 – 17g30 


 

        Chầu Thánh Thể:    

* Chung cho giáo xứ: sau/trước lễ…tuần trong tháng.   

* Thiếu nhi: sau Thánh lễ…Chúa Nhật tuầntrong tháng      

* Chầu cá nhân từ ...đến …tại Nhà Chầu Thánh Thể.

        Rửa tội:

        Giải tội:  

     -  Sáng thứ , thứ , thứ : sau/trước thánh lễ.

     -  Chiều thứhàng tuần.        

     -  Thiếu nhi:  sau thánh lễ:

      + Chiều các ngày thứ …trong tuần

      + Sau lễ sáng Chúa Nhật tuần và tuần  trong tháng.

 

        Giáo lý 

* Giáo lý dành cho thiếu nhi: sau thánh lễ   sáng/ chiều thứ

* Giáo lý Dự tòng: học vào các thứ Từ   -    

* Giáo lý Hôn nhân: học vào các tối thứ ….Từ …   -  

Giáo xứ thông báo
Thủ tục bí tích
Sự kiện giáo xứ
Suy tư quan trọng
Kiến thức cần biết
Thư giãn nhà đạo