Giáo xứ Đức Bà Hoà Bình

Giới thiệu
Giáo khu/giáo họ
Hội đoàn
Lớp giáo lý - niên khóa
Ca đoàn
MVTT Giáo xứ
Hình ảnh
Video
GIÁO XỨ ĐỨC BÀ HOÀ BÌNH

 

Thành lập: Giáo xứ Đức Bà Hoà Bình được thành lập năm 1955.

Bổn mạng Giáo Xứ: Đức Mẹ Hoà Bình (lễ kính: ngày 24 tháng 01).

Tổng số giáo dân: khoảng 300 giáo dân (không kể di dân công giáo).

Tổng số hộ các gia đình công giáo: khoảng hộ.

Địa chỉ: 226A Nguyễn Thái Bình, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM. 

Điện thoại:  +84 28 38212326

Linh mục Chánh xứ: 

GIUSE ĐINH ĐỨC THỊNH: 

Năm sinh: . 

Thụ phong linh mục:. 

Làm cha sở  giáo xứ Đức Bà Hoà Bình từ năm 2016.

 

        Giáo XứĐức Bà Hoà Bình được chia thành 03 giáo khu:

                       Giáo khu Mông Triệu 

                       Giáo khu Martinô 

                       Giáo khu Michael

 

        Giờ Lễ trong tuần:

 

 *Ngày thường:

    

 - Chiều:18g00  

(Riêng Thứgiờ, Thánh lễ được cử hành tại Nhà Chờ Phục Sinh) 

Chiều thứhàng tuần, Thánh lễ Kính Lòng Thương Xót lúc… 

 

* Chúa Nhật: 

     

      - Sáng: 06g30 – 08g30      

     - Chiều: 18g00

 

        Chầu Thánh Thể:    

* Chung cho giáo xứ: Các Chúa nhật đầu tháng lúc 10g00.   

        Rửa tội:

 

        Giải tội:  

     -  Sáng thứ , thứ , thứ : sau/trước thánh lễ.

     -  Chiều thứhàng tuần.        

     -  Thiếu nhi:  sau thánh lễ:

      + Chiều các ngày thứ …trong tuần

      + Sau lễ sáng Chúa Nhật tuần và tuần  trong tháng.

 

        Giáo lý 

* Giáo lý dành cho thiếu nhi: sau thánh lễ   sáng/ chiều thứ

* Giáo lý Dự tòng: học vào các thứ Từ   -    

* Giáo lý Hôn nhân: học vào các tối thứ ….Từ …   -  

 

Giáo xứ thông báo
Thủ tục bí tích
Sự kiện giáo xứ
Suy tư quan trọng
Kiến thức cần biết
Thư giãn nhà đạo