Giáo xứ Bình Chánh

Giới thiệu
Giáo khu/giáo họ
Hội đoàn
Lớp giáo lý - niên khóa
Ca đoàn
Hình ảnh
VideoGIÁO XỨ BÌNH CHÁNH

 

Thành lập: Giáo xứ Bình  Chánh được thành lập năm1884.

Bổn mạng Giáo Xứ: ThánhMartinô (lễ kính: ngày03tháng11).

Tổng số giáo dân:khoảng 906giáo dân (không kể di dân công giáo).

Tổng số hộ các gia đình công giáo: khoảng .. hộ.

Địa chỉ:C5/1 Ấp 3, Trịnh Như Khuê, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Tp. HCM.

Điện thoại:  +84 28 37606930

Linh mục Chánh xứ: 

 

GIOANNGUYỄN VĂN KÍCH, SDB: Năm sinh: 1948. Thụ phong linh mục: 1994. Làm cha sở giáo xứ Bình Chánh từ năm 2015.

 

Linh mục phụ tá: 

 

PHÊRÔ NGUYỄN ĐÌNH BÁ, SDB: Năm sinh: . Thụ phong linh mục: ... Làm cha Phó từ năm ...

 

 

        Giáo Xứ Bình Chánh được chia thành .. giáo khu:

                       Giáo khu

                       Giáo khu

 

        Giờ Lễ trong tuần:

 

 Ngày thường:

    

     - Sáng:  08g00      

       Thứ Hai sáng: 05g00

     - Chiều:  17g15   


(Riêng Thứgiờ…, Thánh lễ được cử hành tại Nhà Chờ Phục Sinh) 

Chiều thứhàng tuần, Thánh lễ Kính Lòng Thương Xót lúc

 

 Chúa Nhật: 

     

      - Sáng: 05g30 – 08g00     

     - Chiều: 17g30

 

        Chầu Thánh Thể:    

* Chung cho giáo xứ: thứNăm đầu tháng lúc 18g30.   

* Thiếu nhi: sau Thánh lễChúa Nhật tuần…trong tháng.      

* Chầu cá nhân: thứ Tư, thứ Sáu lúc 05g15. Thứ Năm lúc 17g30 hàng tuần trong tháng.

        Rửa tội:

        Giải tội:  

     -  Sáng thứ …., thứ ….., thứ …..: sau/trước thánh lễ.

     -  Chiều thứ …… hàng tuần:................... từ …         

     -  Thiếu nhi: ..................... sau thánh lễ:

      + Chiều các ngày thứ ……...................... trong tuần

      + Sau lễ ... sáng Chúa Nhật tuần ….. và tuần ..trong tháng.

 

        Giáo lý 

*  Giáo lý dành cho thiếu nhi: sau thánh lễ ….. sáng/ chiều thứ…

*  Giáo lý Dự tòng: học vào các thứ…..Từ ……….   -  …….. 

*  Giáo lý Hôn nhân: học vào các tối thứ …. Từ …   -  ……. 

 

Giáo xứ thông báo
Thủ tục bí tích
Sự kiện giáo xứ
Suy tư quan trọng
Kiến thức cần biết
Thư giãn nhà đạo