Giáo xứ Bình Thuận

Giáo khu/giáo họ
Hội đoàn
Lớp giáo lý - niên khóa
Ca đoàn
MVTT Giáo xứ
Hình ảnh
Video
GIÁO XỨ BÌNH THUẬN

Thành lập: Giáo xứ Bình Thuận được thành lập năm 1966.

Bổn mạng Giáo Xứ: Đức Mẹ Mân Côi (lễ kính: ngày 07 tháng 10).

Tổng số giáo dân:khoảng 13.357 giáo dân (không kể di dân công giáo).

Tổng số hộ các gia đình công giáo: khoảng...hộ.

Địa chỉ: 722 Tân Kỳ, Tân Quý, Bình Hưng Hoà, quận Tân Bình, Tp.HCM.

Điện thoại: +84 28 38755212

Linh mục Chánh xứ:  

 

GIUSE TRẦN VĂN LƯU: Năm sinh: 1952. Thụ phong linh mục: 1987.

Làm cha sở giáo xứ Bình Thuận từ năm 2017.

 

Linh mục phụ tá: 

 

GIUSE TRẦN HẢI GIANG: Năm sinh: 1979. Thụ phong linh mục: 2015.

Làm cha Phó giáo xứ Bình Thuận từ năm 2015.

 

MARTINÔ ĐỖ ĐỨC CHÍNH: Năm sinh: 1979. Thụ phong linh mục: 2016.

Làm cha Phó giáo xứ Bình Thuận từ năm 2016.

 

GIUSE NGUYỄN THÀNH CÔNG: Năm sinh: 1982. Thụ phong linh mục: 2018.

Làm cha Phó giáo xứ Bình Thuận từ năm 2018.

 

 

        Giáo Xứ BìnhThuận được chia thành …. giáo khu:

                       Giáo khu

                       Giáo khu

                       Giáo khu 

                       Giáo khu

                       Giáo khu

 

        Giờ Lễ trong tuần:

 

 Ngày thường:

    

     - Sáng:   05g00  

     - Chiều:   17g00 

 

(Riêng Thứ… giờ…., Thánh lễ được cử hành tại Nhà Chờ Phục Sinh)

 Chiều thứ…….. hàng tuần, Thánh lễ Kính Lòng Thương Xót lúc

 

 Chúa Nhật: 

     

      - Sáng: 05g00 - 07g00      

      - Chiều: 15g00 - 17g00 - 18g30

 

        Chầu Thánh Thể:  

* Chung cho giáo xứ: sau/trước lể ……. tuần …… trong tháng.  

* Thiếu nhi: sau Thánh lễ……..Chúa Nhật tuần…….trong tháng       

* Chầu cá nhân từ …….đến ……tại Nhà Chầu Thánh Thể  .

        Rửa tội:

        Giải tội:

         -  Sáng thứ …., thứ ….., thứ …..: sau/trước thánh lễ.

         -  Chiều thứ …… hàng tuần:................. từ ………       

         -  Thiếu nhi: ................... sau thánh lễ:

      + Chiều các ngày thứ ……..................... trong tuần

      + Sau lễ…..sáng Chúa Nhật tuần ….. và tuần …..trong tháng.

 

        Giáo lý 

* Giáo lý dành cho thiếu nhi: sau thánh lễ …….. sáng/ chiều thứ…

* Giáo lý Dự tòng: học vào các thứ….....Từ ….   -  ….. 

* Giáo lý Hôn nhân: học vào các tối thứ ……. Từ …   -  …

Giáo xứ thông báo
Thủ tục bí tích
Sự kiện giáo xứ
Suy tư quan trọng
Kiến thức cần biết
Thư giãn nhà đạo