Giáo xứ Gò Mây

Giới thiệu
Giáo khu/giáo họ
Hội đoàn
Lớp giáo lý - niên khóa
Ca đoàn
MVTT Giáo xứ
Hình ảnh
Video
GIÁO XỨ GÒ MÂY 


Thành lập: Giáo xứ Gò Mây được thành lập năm 2006.

Bổn mạng Giáo Xứ: Thánh Phaolô Trở lại (lễ kính: ngày 24 tháng 01).

Tổng số giáo dân: khoảng 3.000 giáo dân (không kể di dân công giáo).

Tổng số hộ các gia đình công giáo: khoảng ..hộ.

Địa chỉ: 791/2 Lê Trọng Tấn, Bình Hưng Hoà, quận Tân Bình, Tp.HCM.

Điện thoại: +84 28 3765-0432

Linh mục Chánh xứ: 

GIUSE MARIA NGUYỄN HỒNG PHÚC: Năm sinh: 1972. Thụ phong linh mục: 2006.

Làm cha sở giáo xứ Gò Mây từ năm 2009.

 

Linh mục phụ tá: 

 

GIUSE NGUYỄN NHƯ HẢI:Năm sinh: 1965. Thụ phong linh mục: 2009.

Làm cha Phó giáo xứ Gò Mây.

 

GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN THANH TỊNH: Năm sinh: ..Thụ phong linh mục: 2014 .

Làm cha Phó giáo xứ Gò Mây.

 

ANTÔN LÊ NGỌC TÌNH: Năm sinh: …. Thụ phong linh mục: ....

Làm cha Phógiáo xứ Gò Mây.

 

        Giáo Xứ Mây được chia thành giáo khu:

                       Giáo khu

                       Giáo khu

 

        Giờ Lễ trong tuần:

 

 *Ngày thường:

    

     - Sáng:    05g00   

     - Chiều:   18g00  

(Riêng Thứgiờ., Thánh lễ được cử hành tại Nhà Chờ Phục Sinh) 

Chiều thứ. hàng tuần, Thánh lễ Kính Lòng Thương Xót lúc

 

 * Chúa Nhật: 

     

      - Sáng:    05g00 - 07g00      

     - Chiều:  17g00 - 19g00

 

        Chầu Thánh Thể:    

* Chung cho giáo xứ: sau/trước lể …. tuần… trong tháng.  

* Thiếu nhi: sau Thánh lễ...Chúa Nhật tuần.trong tháng.  

* Chầu cá nhân từ ….đến …tại Nhà Chầu Thánh Th.

        Rửa tội:

        Giải tội: 

 -  Sáng thứ ., thứ .., thứ ….: sau/trước thánh lễ.

        -  Chiều thứ hàng tuần:....... từ …       

      -  Thiếu nhi: ..................... sau thánh lễ:

      + Chiều các ngày thứ ……................ trong tuần

      + Sau lễ……..sáng Chúa Nhật tuần .. và tuần ...trong tháng.

 

        Giáo lý 

 Giáo lý dành cho thiếu nhi: sau thánh lễ….. sáng/ chiều thứ…

 Giáo lý Dự tòng: học vào các thứ....Từ ….   -   .. 

* Giáo lý Hôn nhân: học vào các tối thứ ... Từ …   -  … 

Giáo xứ thông báo
Thủ tục bí tích
Sự kiện giáo xứ
Suy tư quan trọng
Kiến thức cần biết
Thư giãn nhà đạo