STT Hình đại diện Tên giáo xứ Giáo hạt
1
Giáo xứ Hy Vọng Tân Sơn Nhì
2
Giáo xứ Martino Tân Sơn Nhì
3
Giáo xứ Nhân Hòa Tân Sơn Nhì
4
Giáo xứ Ninh Phát Tân Sơn Nhì
5
Giáo xứ Phú Thọ Hòa Tân Sơn Nhì
6
Giáo xứ Phú Trung Tân Sơn Nhì
7
Giáo xứ Tân Châu Tân Sơn Nhì
8
Giáo xứ Tân Hương Tân Sơn Nhì
9
Giáo xứ Tân Phú Tân Sơn Nhì
10
Giáo xứ Tân Thái Sơn Tân Sơn Nhì
11
Giáo xứ Tân Thành Tân Sơn Nhì
12
Giáo xứ Tân Việt Tân Sơn Nhì
13
Giáo xứ Phao lô Tân Sơn Nhì
14
Giáo xứ Thiên Ân Tân Sơn Nhì
15
Giáo xứ Văn Côi Tân Sơn Nhì
16
Giáo xứ Cao Thái Thủ Thiêm
17
Giáo xứ Công Thành Thủ Thiêm
18
Giáo xứ Long Bình Thủ Thiêm
19
Giáo xứ Long Thạnh Mỹ Thủ Thiêm
20
Giáo xứ Long Đại Thủ Thiêm