STT Hình đại diện Tên giáo xứ Giáo hạt
1
Giáo xứ Thánh Martinô Gia Định
2
Giáo xứ Nguyễn Duy Khang Gia Định
3
Giáo xứ Thánh Tịnh Gia Định
4
Giáo xứ Thanh Đa Gia Định
5
Giáo xứ Thị Nghè Gia Định
6
Giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm Gia Định
7
GIáo xứ Bắc Hà Phú Thọ
8
Giáo xứ Bình Thới Phú Thọ
9
Giáo xứ Hòa Hưng Phú Thọ
10
Giáo xứ Phú Bình Phú Thọ
11
Giáo xứ Phú Hoà Phú Thọ
12
Giáo xứ Tân Phú Hòa Phú Thọ
13
Giáo xứ Tân Phước Phú Thọ
14
Giáo xứ Tân Trang Phú Thọ
15
Giáo xứ Thăng Long Phú Thọ
16
Giáo xứ Thánh Giuse Phú Thọ
17
Giáo xứ Thánh Phaolô Phú Thọ
18
Giáo xứ Tống Viết Bường Phú Thọ
19
Giáo xứ Vĩnh Hòa Phú Thọ
20
Giáo xứ Vinh Sơn Phaolô Phú Thọ