STT Hình đại diện Tên giáo xứ Giáo hạt
1
Giáo xứ Đồng Tiến Phú Thọ
2
Giáo xứ An Phú Xóm Chiếu
3
Giáo xứ An Thới Đông Xóm Chiếu
4
Giáo xứ Cần Giờ Xóm Chiếu
5
Giáo xứ Khánh Hội Xóm Chiếu
6
Giáo xứ Mẫu Tâm Xóm Chiếu
7
Giáo xứ Môi Khôi Xóm Chiếu
8
Giáo xứ Phú Xuân Xóm Chiếu
9
Giáo xứ Tắc Rỗi Xóm Chiếu
10
Giáo xứ Thánh Giuse Xóm Chiếu
11
Giáo xứ Thuận Phát Xóm Chiếu
12
Giáo xứ Vĩnh Hội Xóm Chiếu
13
Giáo xứ Xóm Chiếu Xóm Chiếu
14
Giáo xứ Đồng Hòa Xóm Chiếu
15
Giáo điểm Tin Mừng Xóm Chiếu
16
Giáo xứ Bình An Bình An
17
Giáo xứ Bình An Thượng Bình An
18
Giáo xứ Bình Hưng Bình An
19
Giáo xứ Bình Minh Bình An
20
Giáo xứ Bình Sơn Bình An