MVTT Giáo Phận

Giới thiệu
Nguyệt ký
Nguyệt tác
Nhật tác
Hình ảnh
Video
Audio


GIA ĐÌNH MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG PHAN THIẾT

Gia đình MVTT PHAN THIẾT
Bổn mạng: 
Web: 
Địa chỉ: 
ĐT: 

Châm ngôn 
Tích cực - loan báo Tin Mừng
Hiệp thông - xây dựng văn minh tình thương

Linh đạo Truyền thông
Các thành viên của Gia đình MVTT Phan Thiết nỗ lực sống linh đạo truyền thông - được diễn tả trong nội dung của các bài ca truyền thông sau đây:

01. Tâm ca Truyền Thông
       Tâm ca Truyền Thông (hòa tấu)
02. Niềm vui Truyền Thông
       Niềm vui Truyền Thông (ngắn)
       Niềm vui Truyền Thông (hòa tấu)
03. Truyền Thông trong đêm
       Truyền Thông trong đêm (ngắn)
       Truyền Thông trong đêm (hòa tấu) 
04. Chúa đánh thức con 
       Chúa đánh thức con (cầu nguyện)
05. Truyền thông trong Chúa
       Truyền thông trong Chúa (ngắn)
       Truyền thông trong Chúa (hòa tấu)
06. Văn hóa Truyền thông
       Văn hóa Truyền thông (ngắn)
       Văn hóa Truyền thông (hòa tấu)
       Lễ hội Truyền thông    
07. Truyền thông chiêm niệm
       Truyền thông chiêm niệm (hòa tấu)
       Truyền thông với cõi âm
08. Sứ mạng Truyền Thông
       Sứ mạng Truyền Thông (hòa tấu)
09. Dấn thân Truyền Thông
       Dấn thân Truyền Thông (ngắn)
       Dấn thân Truyền Thông (hòa tấu)
10. Truyền thông niềm hy vọng
       Truyền thông niềm hy vọng (cầu nguyện)
11. Cầu nguyện trước máy vi tính
12. Người đưa tin của Chúa Giêsu


TTGP Thông báo
Thông tin cơ bản
Sự kiện TTGP
Kiến thức TT cần biết
Suy tư TT quan trọng
Thư giãn MVTT