Xem Giáo Hạt Chí Hoà ở bản đồ lớn hơn

Theo lời kêu gọi của Đức Hồng Y Gioan Baotixita Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Tp. Hồ Chí Minh (ĐHY) về việc thành lập Mục Vụ Truyền Thông Tổng Giáo Phận (MVTT), ngay từ những ngày đầu, gần 20 anh em thuộc các giáo xứ trong hạt Chí Hòa đã tham gia các khóa học về MVTT tại Trung tâm mục vụ TGP. TPHCM.   


 

Vào lúc 9g30 sáng ngày 07/12/2010 tại Nhà thờ Lộc Hưng, ĐHY đã chủ sự Thánh lễ tạ ơn, tuyên hứa, ra mắt của gia đình MVTT Hạt Chí Hòa và nhóm Khuyết tật. Cùng đồng tế với ĐHY có Cha Giuse Vũ Hữu Hiền Trưởng Ban MVTT, Cha Giuse Maria Đoàn Văn Thịnh nguyên Hạt trưởng Chí Hòa, cùng quý Cha trong Giáo hạt.

Gia đình MVTT Chí Hòa thuộc Liên nhóm hạt MVTT Chí Thọ Nhì.
Bổn mạng: Thánh sử LUCA, kính ngày 18-10.
Thông tin về MVTT Giáo hạt Chí Hòa:
Trên trang web TGP.TPHCM 
Trên trang Titoco                     

TT giáo hạt thông báo
Sinh hoạt định kỳ
Sự kiện TT giáo hạt
Kiến thức TT cần biết
Suy tư TT quan trọng
Thư giãn MVTT