MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG GIÁO HẠT SÀI GÒN CHỢ QUÁN


Gia đình MVTT Sài Gòn Chợ Quán thuộc Liên nhóm hạt MVTT Sài Định Nhuận
Thánh lễ tuyên hứa và ra mắt ngày 22-5-2011 tại Nhà thờ Huyện Sỹ, Chợ Đũi
Bổn mạng: Thánh Matthêu, kính ngày 21-9
Thông tin về MVTT Giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán: 
http://tgpsaigon.net/giaohat/275

Trước đây, MVTT hai Hạt Saigon và Chợ Quán sinh hoạt riêng lẻ cho đến tháng 5-2012 thì sáp nhập lại và lấy tên là MVTT hạt Saigon Chợ Quán.


TT giáo hạt thông báo
Sinh hoạt định kỳ
Sự kiện TT giáo hạt
Kiến thức TT cần biết
Suy tư TT quan trọng
Thư giãn MVTT